邹立莹

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

(GMT+08:00)2020-12-31 19:40:30  

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား_fororder_微信图片_20201231193931

ရဲေဘာ္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ

အားလုံး မဂၤလာပါ၊ ၂၀၂၁ ေရာက္ပါေတာ႔မယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ပီကင္းကေန နွစ္သစ္ကူး ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္ဟာ ရုိးရုိးသာမန္ နွစ္တစ္နွစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ရုတ္တရက္ ျဖစ္ပြါးခဲ႔တဲ႔ ကုိဗစ္-၁၉ ကုိ ရင္ဆုိင္လ်က္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိပ္ဆုံးေနရာမွာ ထားျခင္း၊ အသက္ကုိ ထိပ္ဆုံးေနရာမွာ ထားျခင္းမူနဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး ဇဲြသတိၱ ရွိရွိနဲ႔ ကုိဗစ္-၁၉ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။ ကုိဗစ္-၁၉ကုိ လက္တဲြ တုိက္ဖ်က္စဥ္မွာ ကူးစက္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး ေရွ႕တန္းမွာ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း ရွိသလုိ ဇဲြရွိရွိနဲ႔ အသက္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ ေအးအတူ ပူအမွ် ႀကိဳးပမ္းတဲ႔ စိတ္ဓါတ္ ရွိသလုိ ရဲဝံ႔စြာ အသက္ေပးလွဴျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားေရာ၊ စစ္မႈထမ္းမ်ားပါ၊ သိပံၸပညာရွင္မ်ားေရာ လူေနရပ္ကြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားပါ၊ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားေရာ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားပါ၊ ဘုိးဘြားမ်ားေရာ လူငယ္မ်ားပါ လူဒုနဲ႔ေဒးဆုိသလုိ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အသက္ကယ္ဆယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ အင္အားမ်ား စုစည္းၿပီး အသက္ လုံၿခံဳေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္တဲ႔ သံမဏိအကာကုိ ထားရွိေပးတယ္။ ကုိယ္က်ိဳးမဖက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္တုိက္ ကူညီေဖးမျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားဟာ မြန္ျမတ္တဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး စိတ္ဓါတ္ကုိ ျပသေနပါတယ္။ မြန္ျမတ္ျခင္းဟာ ရုိးရုိးသာမန္ကိစၥရပ္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာတာျဖစ္ၿပီး သူရဲေကာင္းဟာ ျပည္သူမ်ားထဲမွ လာတာ ျဖစ္တယ္။ လူတုိင္း ေတာ္တဲ႔ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိဗစ္-၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရရွာသူအားလုံးကုိ နွစ္သိမ္႔အားေပးပါတယ္။ ရုိးရုိးသာမန္ေသာ သူရဲေကာင္း အားလုံးကုိ အေလးျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ႀကီးျမတ္တဲ႔ အမိနုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ မေလွ်ာ႔ေသာ ဇဲြနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ႔ အမ်ိဳးသား စိတ္ဓါတ္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

ခဲရာခဲဆစ္ထဲမွာ ဇဲြသတိၱဆုိတာ သိနုိင္ပါတယ္။ ထုသားေပသား ခံမွ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိနုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကူးစက္ေရာဂါရဲ႕ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈကုိ္ ေက်ာ္လႊားၿပီး ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးမွာ အေရးႀကီး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ရရွိနုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ၁၃ ခုေျမာက္ ငါးနွစ္စီမံကိန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဖၚေဆာင္နုိင္ခဲ႔ၿပီး ၁၄ ခုေျမာက္ ငါးနွစ္စီမံကိန္းကုိ ဘက္စုံ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေျခအေနသစ္ကုိ တြန္းအားေပးၿပီး အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းကုိ နက္ရႈိင္းစြာ ေဖၚေဆာင္ေနပါတယ္။ ကမၻာ႔ အဓိက စီးပြါးေရးအုပ္စုမ်ားထဲမွာ တရုတ္နုိင္ငံက ေရွးဦးစြာ စီးပြါးေရး တုိးတက္လာၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္ ေရာက္တဲ႔အခါ ျပည္တြင္း ဂ်ီဒီပီဟာ ယြမ္ဘီလီယံ တစ္သိန္းေက်ာ္ အထိ အဆင္႔ ျမင့္တက္သြားမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈဟာ ၁၇ နွစ္ ဆက္တုိက္ တုိးမ်ားလာခဲ႔ပါတယ္။ ထ်န္ဝင္႔-၁၊ ခ်န္အာ-၅၊ ဖင္႔တုိေၾက စတဲ႔ သိပံၸပညာ စူးစမ္း ေလ႔လာေရးမွာ အေရးႀကီး ထုိးေဖာက္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိနုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဟုိင္နန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မႈဟာ ရွင္သန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေန ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးတဲ႔ ေရေဘးအႏၱရာယ္ကုိလည္း ခုခံ တုိက္ဖ်က္နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ စစ္မႈထမ္းမ်ားဟာ အခက္အခဲမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္ကာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ တတ္နုိင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ျပည္နယ္၊ ေဒသ ၁၃ ခုကုိ သြားေရာက္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈတဲ႔အခါ လူေတြက ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အခ်ိန္ထိထိမိမိ အသုံးျပဳကာ နာလန္ျပန္ထူမႈကုိ ျပဳလုပ္ေနတာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ လူေတြဟာ ယုံၾကည္စိတ္ရွိရွိ ဇဲြသတိၱရွိရွိနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံ႔လစုိက္ၾကတဲ႔ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္မွာ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာတဲ႔ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မႈဘဝ ဘက္စုံ တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမွာ မြန္ျမတ္တဲ႔ သမုိင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ရရွိ နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးနုိင္တဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိနုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကုိ အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အခက္ဆုံးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ၈ နွစ္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ လက္ရွိ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသူ သန္း ၁၀၀ ေလာက္ အားလုံး ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ နုိင္ခဲ႔ပါၿပီ။ တစ္ျပည္လုံး ဆင္းရဲတဲ႔ ခရုိင္ ၈၃၂ ခု အားလုံး ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္နုိင္ခဲ႔ပါၿပီ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္ဟာ တစ္ျပည္လုံး ဆင္းရဲတဲ႔ေဒသ ၁၄ ခုကုိ သြားေရာက္ ခဲ႔ဖူးတယ္။ ရြာသူရြာသားမ်ားက ဇဲြရွိရွိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနပုံနဲ႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေကဒါမ်ားရဲ႕ အစြမ္းကုန္ ကူညီေထာက္ပံ႔ပုံမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခဏခဏ သတိရမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မေလွ်ာ႔ေသာဇဲြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ရပါဦးမယ္။ ေက်းလက္ေတာရြာ ရွင္သန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကုိ ေဖၚေဆာင္ၿပီး အတူ ခ်မ္းသာေရး ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္ ခ်ီတက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုနွစ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရွင္းက်င္႔ အပါအဝင္ အထူးစီးပြါးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္တဲ႔ နွစ္ ၄၀ ျပည့္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ရွန္ဟုိင္း၊ ဖူတုန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္ တံခါးဖြင္႔ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နွစ္ ၃၀ ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကုိ ခမ္းနားသုိက္ၿမိဳက္စြာ အထိမ္းအမွတ္ ျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ ရွင္သန္မႈရွိတဲ႔ ေတာင္ပင္လယ္ ကမ္းရုိးတန္းနဲ႔ သာယာတဲ႔ ဟြမ္ဖူျမစ္ ေဘးနားမွာ ရွိတဲ႔အခါ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီး ခံစားမႈမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈဟာ ဦးစီး စံျပမႈ ျဖစ္လာပါတယ္၊ ဆန္းသစ္ စူးစမ္းမႈဟာ ဆန္းသစ္လမ္းျပမႈ ျဖစ္လာပါတယ္။ တံခါးဖြင္႔ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အံ႔ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးခဲ႔ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ပုိမုိႀကီးက်ယ္တဲ႔ သေဘာထားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ၿပီး တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ ပိုမုိမ်ားျပားတဲ႔ “ေႏြဦးပုံျပင္”မ်ားကုိ ဆက္လက္ ဖန္တီးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာႀကီးဟာ မိသားစုႀကီးလုိ ျဖစ္တယ္။ တစ္နွစ္ၾကာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳခဲ႔ရၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူသားကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္းရဲ႕ အနက္ အဓိပၸါယ္ကုိ အတိတ္က ဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆုိ ပုိမုိ ထိေတြ႔ခံစား နားလည္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က နုိင္ငံတကာမွာ မိတ္ေဆြသစ္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္။ အြန္လုိင္း အစည္းအေဝး အၾကိမ္ၾကိမ္ တက္ေရာက္ ခဲ႔တယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္မွာ ေျပာတာ အမ်ားဆုံးကိစၥဟာ ေအးအတူပူအမွ် ျဖစ္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါကုိ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ တုိက္ဖ်က္ေရးပဲ ျဖစ္တယ္။ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းဟာ အခက္အခဲမ်ားတဲ႔ ေရရွည္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ကူးစက္ေရာဂါကုိ အျမန္ဆုံး ေအာင္ျမင္ေအာင္ တုိက္ဖ်က္နုိင္ရန္နဲ႔ ပုိမုိ သာသာလွပတဲ႔ ကမၻာ့ရြာကုိ တည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ ကမၻာ႔နုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားဟာ လက္တဲြၿပီး ေအးအတူ ပူအမွ် ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုနွစ္ဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ နွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္ ၁၀၀ ၾကာ ခရီးစဥ္ဟာ မြန္ျမတ္တဲ႔ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး နွစ္ ၁၀၀ ကုန္လြန္ၿပီ ျဖစ္ေပမယ္႔ မူရင္းစိတ္ဟာ ခုိင္ခံ႔ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွန္ဟုိင္း ရွီကူမင္ ကေန က်ားရွင္ နန္ဟူကန္ အထိ အနီေရာင္ ေလွကေလးတစ္စင္းဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အပ္ႏွင္းမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသားရဲ႕ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားကုိ တင္ေဆာင္ထားၿပီး ခဲရာခဲဆစ္မ်ား ေလျပင္းေရလႈိင္း မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းၿပီး တရုတ္နုိင္ငံ ခ်ီတက္ေရးကုိ ဦးေဆာင္တဲ႔ သေဘၤာႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ စိတ္နွလုံးမွာ မြန္ျမတ္တဲ႔ စီမံကိန္းရွိၿပီး နွစ္ ၁၀၀ ၾကာ မြန္ျမတ္တဲ႔လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျပည္သူမ်ားကုိ ဗဟုိအျဖစ္ထားၿပီး မူရင္းစိတ္ကုိ ထာဝစဥ္ စဲြကုိင္၍ တာဝန္ဝတၱရားကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ မွတ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားၿပီး ခရီးရွည္ စတင္ကာ တရုတ္အမ်ိဳးသားရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ႔ ရွင္သန္ေရးကုိ ေဖၚေဆာင္နုိင္မွာ မုခ်ဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္။

“နွစ္ ၁၀၀”နွစ္ခု ဆက္စပ္ရာေနရာမွာ ရပ္တည္ၿပီး ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး နုိင္ငံ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္ စတင္ေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးရွည္ေပမယ္႔ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သြားရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား၍ ေထာင္ခ်ီ ေသာင္းခ်ီ ေတာင္နဲ႔ျမစ္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ႔ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ပုိမုိ ရႊန္းတင္႔တဲ႔ အနာဂတ္ေရးကုိ ဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုခ်ိန္မွာ မီးေရာင္ျခည္မ်ား ထြန္းလင္းၿပီး မိသားစုဝင္မ်ား စုစည္း ေနၾကပါတယ္။ နွစ္သစ္ ေရာက္ေတာ႔မယ္။ နုိင္ငံေတာ္ သာယာလွပဖုိ႔၊ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ဖုိ႔ ဆုေတာင္း ပါတယ္။ သင္႔ျမတ္ေဖၚေရြ ခ်မ္းေျမ႕ၾကဖုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။

အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။