宋冉

အေမရိကန္နုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ အက်ပ္ကုိင္နည္းျဖင္႔ သံတမန္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေအာင္နုိင္မည္ မဟုတ္

(GMT+08:00)2020-10-17 16:18:13  

ဂ်ပန္နုိင္ငံ ယုိမ်ဴရီ စင္ဘြန္းသတင္းစာမွ ဒီလ ၁၆ ရက္ေန႔က သတင္းအရ၊ တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ကြန္ရက္အတြင္း မပါဝင္ေစဖုိ႔ ဖယ္ရွားရန္ အေမရိကန္ရဲ႕ အစီအစဥ္မွာ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္က ပါဝင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဂ်ပန္က အေမရိကန္အား အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ အစုိးရ အရာရွိ မ်ားစြာတုိ႔က ေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္။ ယင္းမတုိင္ခင္က ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းဌာနကလည္း ဒီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ပဥၥမ အႀကိမ္ ေတာင္ကုိရိးယား-အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာ စီးပြါးေရး ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေတာင္ကုိရီးယား အရာရွိမ်ားက “လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ေျပာတာ အတည္ျဖစ္တယ္” ဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အေမရိကန္ တင္ျပတဲ႔ ဟြာေဝးကုိ ေတာင္ကုိရီးယားရဲ႕ 5G ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မႈတြင္ မပါဝင္ေစဖုိ႔ ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔တယ္။ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အေမရိကန္ နုိင္ငံေရး သမားတုိ႔က ကုိယ္က်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အက်ပ္ကုိင္နည္းနဲ႔ သံတမန္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ထြက္လမ္းရွိနုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိ ျပသတယ္လုိ႔ China Media Groupမွ သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖၚျပ ထားပါတယ္။

   ၿပီးခဲ႔တဲ႔တစ္နွစ္နီးပါးအတြင္း အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ပြန္ေပအုိဟာ ဥေရာပနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းကုိ သြားေရာက္တာ ျဖစ္ျဖစ္ လက္တင္အေမရိကကုိ သြားေရာက္တာ ျဖစ္ျဖစ္ အၿမဲဆုိသလုိ တရုတ္ျပည္ကုိ ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိ ေနခဲ႔တယ္။ ဥပမာ ဆုိရရင္ ဥေရာပမွာ ကုိပင္ဟာဂင္ ဒီမုိကရက္တစ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္တဲ႔ အခါမွာေရာ၊ ဒါမွာမဟုတ္ရင္ ဒီ႔ေနာက္မွာ ခ်က္ အပါအဝင္ နုိင္ငံ ေလးနုိင္ငံသုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္တဲ႔အခါမွာပါ မဟုတ္မမွန္ မုသားစကားမ်ားေျပာၿပီး ေနရာအနွံ႔မွာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ 5G နည္းပညာကုိ အသုံးမျပဳဖုိ႔ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ႔တယ္။ အေျခအေန အလြန္ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသကုိ ေရာက္တဲ႔အခါမွာလည္း တရုတ္ျပည္နဲ႔ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ 5G ကုမၸဏီ သရုပ္ပ်က္ေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ၾကံ ေျပာဆုိခဲ႔တယ္။

   အေမရိကန္ရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိမႈကုိ ရင္ဆုိင္လ်က္ နုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔က ပကတိက်တဲ႔ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိတဲ႔ တုံ႔ျပန္မႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢ နုိင္ငံျခားေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရး အဆင္႔ျမင္႔ ကုိယ္စားလွယ္ ေဘာ္ေရလီက၊ ဥေရာပသမဂၢက နုိင္ငံႀကီးမွ ဖိအားေပးျခင္း ခံေနရေပမယ္႔ ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အေမရိကန္နဲ႔ ပူးတဲြၿပီး တရုတ္ျပည္အား ရန္ၿငိဳးထားဖုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိခဲ႔တယ္။ 5G အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်က္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပါဘီခ်ီက၊ ခ်က္နုိင္ငံဟာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္နုိင္ငံ တစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ရင္ဆုိင္ေနရတာကုိ မေတြ႔ျမင္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိခဲ႔တယ္။ ဆုိလုိတာက နုိင္ငံအမ်ားစုဟာ ပြန္ေပအုိ အပါအဝင္ အေမရိကန္ နုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ ဘာေတြမ်ား ၾကံဆေနသလဲ ဆုိတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိၾကၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ကုုိယ္႔နုိင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံး ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သတင္းေဆာင္းပါးထဲမွာ ေရးသား ေဖၚျပထားပါတယ္။