令狐少萍

တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ နုိင္ငံ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၇၀ ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပ၊ မည္သည္႔ အင္အား မဆုိ တရုတ္ျပည္ ခ်ီတက္ေရးကုိ တားဆီးနုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2019-10-01 15:30:36  cri

图片默认标题

တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ နုိင္ငံ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၇၀ ျပည္႔ေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကုိ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ပီကင္း ထ်န္းအန္းမင္ ရင္ျပင္ၾကီး၌ ခမ္းနား သုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အေရးၾကီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မည္သည္႔ အင္အား မဆုိ တရုတ္ျပည္၏ ေနရာက႑ကုိ ျပဳျပင္ နုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည္႔ အင္အား မဆုိ တရုတ္ျပည္ ခ်ီတက္ေရးကုိ တားဆီးနုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၇၀ အတြင္း တရုတ္ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံတုိ႔သည္ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားၿပီး တက္ညီလက္ညီ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ကာ ကမၻာၾကီး အံ႔ၾသ ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္႔ ၾကီးျမတ္ေသာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တေပင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေရး၊ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူဝါဒကို စြဲကိုင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိ ေရရွည္စည္ပင္သာယာဝေျပာေရးႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းကာ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ဆက္ဆံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။   

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ခ်ီတက္ေရး လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစသည္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င္႔သုံးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔နုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားနွင္႔ အတူ လူသား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ လက္တဲြ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ျပည္၏ အနာဂတ္ေရးသည္ ပုိမုိသာယာမွာ ေသခ်ာေၾကာင္း၊ ပါတီ တစ္ရပ္လုံး၊ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လုံး၊ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံတုိ႔ အေနနွင္႔ ရင္းနွီးစြာ ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနုိင္ငံ ပုုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ခုိင္ျမဲလာေအာင္၊ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ “နွစ္ တစ္ရာ နွစ္ခု” ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေဖၚေဆာင္ေရးနွင္႔ တရုတ္ အမ်ိဳးသား၏ မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရး အိပ္မက္ ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းၾကရန္ လႈံ႔ေဆာ္ ထားပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဗုိလ္ရႈသဘင္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ထ်န္းအန္းမင္ ရင္ျပင္ၾကီး၌ ခမ္းနား ၾကီးက်ယ္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ျပည္ ကုိယ္တုိင္ သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးအစားသစ္ ဟုန္ခ်ီ တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ကား စီးၿပီး ခ်န္အန္း လမ္းမၾကီးတြင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ားအား ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးခဲ႔ပါသည္။ တပ္မေတာ္ အဖဲြ႔ ၅၉ ဖဲြ႔တုိ႔မွ စစ္မႈထမ္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔၊ ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားစုံ အစင္း ၁၆၀ ေက်ာ္၊ လက္နက္ စက္ပစၥည္း ၅၈၀ ေက်ာ္တုိ႔ ဗုိလ္ရႈသဘင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ ျပသၿပီး ၿပီးခဲ႔သည္႔ ဗုိလ္ရႈသဘင္ပဲြမ်ားထက္ အတုိင္းအတာ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၇၀ အတြင္း တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး သိပံၸနည္းပညာ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး အရည္အခ်င္းနွင္႔ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ၾကီးမားေသာ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပသထားပါသည္။

ဗုိလ္ရႈသဘင္ပဲြ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ တရုတ္ အိပ္မက္ ေဖၚေဆာင္ရန္ တက္ညီလက္ညီ လက္တဲြ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ ထားသည္႔ ျပည္သူလူထုမ်ား တန္းစီ လွည္႔လည္ပဲြကုိလည္း က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ျပည္သူလူထု ၁ သိန္းေက်ာ္နွင္႔ အလွျပကားအုပ္စု ၇၀ စုတုိ႔သည္ ေလးေထာင္ပုံ ၃၆ ခု ဖဲြ႔ၿပီး အမိနုိင္ငံအား ခ်ီးက်ဴး ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေၾကာင္း ေဖၚျပၾကပါသည္။