ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00)2018-05-23 12:43:10  

图片默认标题

  ေမလ ၂၂ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႔ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီး၌ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္ က်င္းပမည္႔ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

  တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မိမိ၏လံုျခံဳေရးႏွင္႔ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏လံုျခံဳေရးကုိ ဆက္လက္ ေပါင္းစပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသား ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္းထူေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားျပီး တရားမွ်တ၍ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ကာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးသစ္ကုိ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ လက္တြဲ ထူေထာင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။