ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ

(GMT+08:00)2017-12-15 16:35:23  CRI

<B>ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ</B>

ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ

ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ

ဓာတ္ပံုဆရာ Ashraful Arefin တစ္ေယာက္ မၾကာေသးမီက ယုန္တစ္ေကာင္၏ၾကီးျပင္းပုံအဆင့္ဆင့္အား မွတ္တမ္းတင္ရန္ အခြင့္အေရးရခဲ့သည္။

ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ

ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူအိမ္တြင္ ယုန္ကေလးတစ္ေကာင္မၾကာမီက ေမြးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ

Ashraful မွာ  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာမွျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကယုန္ႏွစ္ေကာင္အားေမြးျမဴျပီး ေနာက္ ၄င္းယုန္ႏွစ္ေကာင္အား ေမာ္ဒယ္ထား၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ရိုက္ကူးခဲ့သည္။

ယုန္တစ္ေကာင္၏ ဘ၀အစ

ယခင္က အင္တာနက္ေပၚတြင္   ကေလးေမြးကင္းစပံုမ်ား ေတြ႔ၿပီးေနာက္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၏ဓာတ္ပံုမ်ားကိုစမ္းသပ္ရိုက္ကူးခ်င္ခဲ့ျပီး သူ႔အိမ္တြင္ ယုန္ ေမြးဖြားခဲ့သျဖင့္ ယင္းယုန္ကေလး၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုရိုက္ကူးခဲ့ျပီး အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ဟု  Ashraful ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Global Times သတင္းဌာနက ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔သတင္းအရသိရသည္။