၅ ႏွစ္အတြင္းထိန္းသိမ္းမႈမျပဳပါက ျမန္မာ့ပင္လယျ္ပင္္ ငါးသံယံဇာတအဆိုးဝါးဆံုးအေျခေနသို႕ေရာက္ရွိမည္

(GMT+08:00)2017-12-15 16:38:51  CRI

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂၉

၅ ႏွစ္အတြင္းထိန္းသိမ္းမႈမျပဳပါက ျမန္မာ့ပင္လယျ္ပင္္ ငါးသံယံဇာတအဆိုးဝါးဆံုးအေျခေနသို႕ေရာက္ရွိမည္

ျမန္မာပင္လယ္ျပင္ငါးသံယံဇာတမွာ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာက်န္ရွိေတာ့သည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ငါးႏွစ္အတြင္းထိမ္းသိမ္းမႈမျပဳပါကရာႏႈန္းျပည့္ဆံုးရႈံးမည့္အေျခေနထိျဖစ္လာနိုင္ေႀကာင္းငါးသံယံဇာတထိမ္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။            ''အခုလိုဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္လာတာကငါးဖမ္းစီးမႈအလြန္အက်ံြဖမ္းတာေတြရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာတာေတြေႀကာင့္ျဖစ္တာပါ။ႏွစ္ေပါင္း၃၀အတြင္းမွာလည္းဘာမွထိမ္းသိမ္းမႈမျပဳခဲ႕ဘူး။ထိမ္းသိမ္းမႈမျပဳဘဲအခုအတိုင္းသာဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ေနာက္ငါးႏွစ္မွာငါးသံယံဇာတကရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးကုန္ဆံုးေတာ့မယ္''ဟုငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းသိန္းကေျပာၾကားသည္ ။ငါးသံယံဇာတထိန္းသိမ္းရာတြင္အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားသားေပါက္ခ်ိန္တြင္ငါးဖမ္းဆီးမႈက္ုအတတ္နိုင္ဆံုးေလ်ာ့ခ်မွာသာအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ငါးမဖမ္းရရာသီအျဖစ္ေမလ၃၁ရက္မွဇူလိုင္၃၁ရက္အထိသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ငါးဖမ္းေလွအစီးေရ၏၆၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းကိုငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီး ဖမ္းဆီးခြင့္ျပဳခဲ႕ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၅ခုႏွစ္မွ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္းပင္လယ္ငါးသံယံဇာတဆံုးရႈံးမႈကိုသုေသသနျပဳေလ့လာရာတြင္ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀အတြင္း ငါးသံယံဇာတဆံုးရႈံးမႈမွာ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ- www.imr.no

ၿဖိဳးေ၀ေအာင္