လက္ဖ်ားခါေလာက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္း

(GMT+08:00)2017-12-15 16:35:22  CRI

<B>လက္ဖ်ားခါေလာက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္း</B>


တရုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရွန္ရွီးျပည္နယ္ရွီ တတုန္းတြင္ မီတာ ၉၀အျမင့္ရွိေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အား ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီး ေစလ်က္ရွိသျဖင့္ တိမ္လိပ္သ႑ာန္ဖုန္မႈန္႔မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ေဖာက္ခြဲၿဖိဳခ်မွုကို ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိကာ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု China Plus သတင္းမ်ားမွာေဖာ္ျပထားပါသည္။