ေဝဟင္အျမင့္မွာ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ ၉၀ ခုႏွစ္ ဖြားခ်စ္သူေတြ

(GMT+08:00)2017-12-15 16:35:20  CRI

<B>ေဝဟင္အျမင့္မွာ မဂၤလာေဆာင္တဲ့    ၉၀ ခုႏွစ္ ဖြားခ်စ္သူေတြ</B>


၁၉၉၀ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းဖြား ခ်စ္သူႏွစ္ဦးဟာ “ တရုတ္ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ” မွာ ဟူနန္ျပည္နယ္ ဖင္က်န္းစစ္ႏ်ိဳၾကိဳက္ က ေ၀ဟင္အျမင့္မွာရွိတဲ့ ( ping jiang shi niu zhai )မွန္တံတားေပၚမွာ ထူးျခားစြာ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ဆန္းျပားတဲ့ မဂၤလာေဆာင္ကုိ ထူးျခားေသာနည္းျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ကို CRI သတင္းဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔သတင္းမွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။